Tour Quảng Bình 2 ngày

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Động Thiên Đường – Sông Chày Hang Tối – Động Phong Nha – Đá Nhảy – Cồn Cát
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.600.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Động Phong Nha – Công Viên Ozo – Động Thiên Đường – Vũng Chùa – Đá Nhảy – Cồn Cát
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.750.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Động Phong Nha – Vũng Chùa – Biển Đá Nhảy – Cồn Cát – Động Thiên Đường – Suối Nước Moọc
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.500.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Động Phong Nha, Sông Chày Hang Tối, Động Thiên Đường, Suối Nước Moọc
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.600.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Suối Mooc, Động Phong Nha, Động Thiên Đường...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.050.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Quảng Bình
Điểm đến: Ozo Park, Resort Gold Coast Biển Vàng 5*
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.000.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Phong Nha – Thiên Đường – Công Viên Ozo Cắm Trại Trong Rừn
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.300.000
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Quảng Bình
Điểm đến: Hang Tám Cô – Phong Nha – Vũng Chùa – Nhà Đại Tướng – Đền Thờ Phà Long Đại
Khuyến mại:
Giá từ 2.200.000