Tour Quảng Bình 3 ngày

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Suối Mooc, Động Phong Nha, Động Thiên Đường...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.700.000
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Suối Mooc, Động Phong Nha, Động Thiên Đường...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 3.250.000
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Động Phong Nha – Sông Chày Hang Tối – Động Thiên Đường – Ozo Park – Vũng Chùa – Đá Nhảy – Cồn Cát
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 3.800.000
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Suối Mooc, Động Phong Nha, Động Thiên Đường...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.650.000
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Suối Mooc, Động Thiên Đường...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 2.450.000
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Suối Mooc, Động Phong Nha, Động Thiên Đường, Celina Resort ...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 3.900.000
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Điểm khởi hành: Đồng Hới
Điểm đến: Động Thiên Đường, Suối nước Moọc, Phong Nha...
Khuyến mại: Combo áp dụng hết 12/2023
Giá từ 3.550.000